Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna to nowa struktura w ramach naszego stowarzyszenia. Wyrosła z potrzeb rynku i obserwacji trendów jakie dookoła się dzieją. Poradnia prowadzi niekomercyjną działalność dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Ustroń, który w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych wspiera nas w jej prowadzeniu.
Poradnia pozwala nam na pracę diagnostyczną z dziećmi, które wymagają wskazania kierunku pracy do poprawy rozwoju psychofizycznego. U nas możesz dowiedzieć się czym jest m.in. ryzyko dysleksji, zaburzenie słuchu centralnego, trening słuchowy, autyzm, niepełnosprawność intelektualną, nieharmonijny rozwój.
Dzięki pracy zespołu wydaje się opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.