Urząd Miasta wspiera nas w ramach konkursów organizowanych dla organizacji pozarządowych.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym działającym na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.,

Wierzymy, że dobre rzeczy w których bierzemy czynny udział wracają podwójnie. Do nas wracają w wymiarze, którego nie jesteśmy w stanie określić liczbowo. [...]