Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane:
Budowa Ośrodka Edukacyjno - Rehabilitacyjno - Wychowawczego w Ustroniu dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, przy ul. Wiejskiej w Ustroniu (pliki do pobrania):  

• Dokumentacja przetargowa ZP/02/2016 (komplet dokumentów), • Aktualizacja dokumentacji przetargowej, • Aktualizacja przedmiarów, • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (II), • Pytania i odpowiedzi, • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

/ Unieważnione ! / Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane:
Budowa Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ustroniu (pliki do pobrania):  

• Dokumentacja przetargowa ZP/01/2016 (komplet dokumentów), • Pytania i odpowiedzi (komplet dokumentów), • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Sprawozdanie organizacji za rok 2018 (pliki do pobrania): 

• Bilans, • Rachunek zysków i strat, • Opinia niezależnego biegłego rewidenta, • Sprawozdanie finansowe, • Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności opp za rok 2018.

Sprawozdanie organizacji za rok 2017 (pliki do pobrania): 

• Bilans, • Rachunek zysków i strat, • Opinia niezależnego biegłego rewidenta, • Sprawozdanie finansowe, • Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności opp za rok 2017.

Sprawozdanie organizacji za rok 2016 (pliki do pobrania): 

• Bilans, • Rachunek zysków i strat, • Informacje ogólne, • Informacje uzupełniające do bilansu, • Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności opp za rok 2016.

Sprawozdanie organizacji za rok 2015 (pliki do pobrania): 

• Bilans, • Opinia niezależnego biegłego rewidenta, • Rachunek zysków i strat, • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, • Dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Sprawozdanie organizacji za rok 2014 (pliki do pobrania):

• Bilans, • Opinia niezależnego biegłego rewidenta, • Sprawozdanie merytoryczne, • Rachunek zysków i strat, • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, • Dodatkowe informacje i wyjaśnienia.