Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy to miejsce, w którym tworzymy codzienność dla dzieci i młodzieży, których niepełnosprawność intelektualna jest według naukowych terminów sprzężona z niepełnosprawnością narządu ruchu, wzroku, słuchu lub autyzmem. To znaczy, że mają „coś więcej”, co nie pozwoli im osiągnąć pełnej samodzielności w dorosłym życiu.
Codziennie do naszego Ośrodka przyjeżdżają dzieci z całej okolicy. Każde z nich ma swoją „klasę”, w której dzięki pracy pedagogów specjalnych i asystentów realizują program na miarę swoich indywidulanych możliwości.
Czas pomiędzy godziną 8:00, a 14:00 wypełniony jest intensywną pracą. Każda z grup pracuje według swojego schematu i rytuału dnia, który podporządkowany jest potrzebom dzieci. Jest też pora na indywidualne zajęcia z psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą. Ośrodkowe dzieci ciężko pracują na swoją samodzielność poprzez codziennie powtarzane ćwiczenia i aktywności.
Pragniemy, aby miejsce w którym się znalazły z woli rodziców i opiekunów było obszarem w którym czują się bezpieczne, akceptowane i szczęśliwe. Jednak nie w wymiarze ich nadmiernej ochrony. Dajemy naszym dzieciom możliwość wyboru, podejmowania decyzji, stawiamy im wyzwania, uczestniczymy w kształtowaniu ich charakteru, tworzeniu się ich pasji i zainteresowań. Doświadczamy ich sukcesów, którymi są dla nas proste sprawy- kontakt wzrokowy, umiejętność założenia czapki, gest dziękuję. 
Ośrodek nie jest miejscem, gdzie obiecujemy niemożliwe, licząc na zyski. Ograniczamy się do realizmu, który wyznacza nam ścieżkę sukcesów w terapii. Choć mamy możliwość prowadzenia zajęć w salach wyposażonych we wszystko, co potrzebne, ciągle doskonaląc się merytorycznie, to wiemy, że najważniejszym czynnikiem sukcesów naszych dzieci jest współpraca całego zespołu terapeutycznego i rodziny naszych Niepowtarzalnych dzieci.