Punkt wczesnego wspomagania rozwoju to działalność naszego stowarzyszenia, która skupia się na szczególnie trudnym okresie życia dziecka, który determinuje całą jego przyszłość. Wczesne wspomaganie to praca z dziećmi od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole. Jest to czas kiedy rozwój dziecka przebiega bardzo dynamicznie w każdym obszarze.
Kiedy rodzic i lekarze widzą dyskretne objawy nieharmonijności tego rozwoju zgłaszają się do nas z prośbą o wsparcie. Dzieci, których rozwój nie przebiega prawidłowo korzystają z indywidualnego wsparcia prowadzonego przez psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów, terapeutów integracji sensorycznej, czy logopedów.
Tym, co nas wyróżnia to możliwość pracy w zespole. Cenimy sobie możliwość dyskusji nad prawidłową diagnozą i dobrym kierunkiem terapii dzieci.
Ten obszar naszej pracy wymaga ciągłej edukacji i szczególnych umiejętności w pracy z małym dzieckiem i jego rodziną.