Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zlecił do prowadzenia naszemu stowarzyszeniu Środowiskowy Dom Samopomocy dla 30-tu dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przewlekłymi zaburzeniami. Naszą ideą jest stworzenie Centrum Aktywności TON, co oznacza Twórcze Odkrywanie Niezależności. Uczestnicy naszych zajęć poprzez szereg aktywności mają szansę stać się bardziej samodzielnymi. Chcemy podtrzymywać i rozwijać ich umiejętności niezbędne do samodzielnego życia, podnoszenia poziomu zaradności życiowej i sprawności psychofizycznej. Zajęcie prowadzone są od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-18:00.

Skierowanie do Centrum Aktywności następuje na drodze decyzji administracyjnej. Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz bezpośrednio u nas.