Rozliczenie PIT z PITax.pl  Rozliczenie PIT z PITax.pl

Przeglądasz stronę internetową, która dotyczy wszystkiego co istnieje dzięki Towarzystwu Opieki nad Niepełnosprawnymi. Jest to organizacja charytatywna, działająca w sferze pożytku publicznego, która powstała w 1991 r. na terenie małego miasteczka. Ustroń stał się miejscem, gdzie społeczna działalność Komitetu Założycielskiego stowarzyszenia przerodziła się w organizację, która w roku 2016-ym świętuje jubileusz 25-cio lecia.
Towarzystwu zawsze przyświecał jeden cel- bezpłatna pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną i zagrożonym niepełnosprawnością. Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu, gdzie dużej liczbie osób pomaga się na różnym etapie życia. Nie wiadomo kiedy z liczby kilkorga dzieci, dziś wsparcia udziela się prawie 300-tu osobom. 
Działalność stowarzyszenia to przede wszystkim Ośrodek, w którym dzieje się codziennie wiele dobrych spraw. Obowiązek szkolny realizują dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, terapię prowadzi się z małymi dziećmi, zajęcia usamodzielniające z dorosłymi.
Na przestrzeni lat ta mała organizacja zaczęła zarządzać skomplikowanym mechanizmem funkcjonowania placówki. Od niedawna również Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W strukturach stowarzyszenia zatrudnia się prawie 60 osób na różnych stanowiskach. Są to pedagodzy specjalni, tyflopedagodzy, surdopedagodzy, logopedzi, neurologopedzi, psycholodzy, fizjoterapeuci, asystenci. 
Działalność prowadzona jest w Nierodzimiu, dzielnicy na obrzeżach Ustronia. Dzięki uprzejmości Miasta cała działalność stowarzyszenia prowadzona jest w budynku Przedszkola nr 6. Z dużym wysiłkiem finansowym Towarzystwa udało się rozbudować budynek i wykorzystać prawie każdą wolną przestrzeń obiektu. Działania te prowadzone były sukcesywnie, ale intensywny wzrost liczby dzieci korzystających z pomocy spowodował, że od kilku lat miejsca do pracy bardzo brakuje. Codziennie w obiekcie pełnym zakamarków przemieszcza się wąskimi korytarzami wiele osób. Zajęcia dla dorosłych prowadzi się w wynajętej Strażnicy OSP.