PFRON

Pozyskaliśmy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18 126,77 zł na realizację projektu „Świetlica dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną” w ramach konkursu zlecanego organizacjom pozarządowym w konkursie pod nazwą „Kurs na samodzielność-zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 2/2016 na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji…)

Projekt jest ukierunkowany na zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych intelektualnie w życiu społecznym. Jest próbą przeciwdziałania wykluczeniu tych osób, które po zakończeniu procesu edukacji nie mają szansy na zatrudnienie, ani uczestnictwo w zorganizowanych formach wsparcia ze względu na znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności intelektualnej. Stowarzyszenie prowadzi świetlicę dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, rozumiejąc ich rehabilitację w placówce jako działanie nastawione na zwiększenie samodzielności beneficjentów.
Beneficjentami projektu są wyłącznie osoby z niepełnosprawnością, które przedstawią aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Zajęcia w świetlicy mają charakter ciągły. Planuje się ich prowadzenie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-14:00, przez cały czas trwania projektu. Stałymi działaniami w projekcie jest codzienna rehabilitacja dwunastu beneficjentów, którzy mają uczyć się wzajemnej współpracy, rozwijać relacje interpersonalne, komunikować o swoich potrzebach. Ponadto mają wykonywać szereg czynności, które usamodzielnią każdego z nich na miarę jego indywidualnych możliwości podczas czynności kulinarnych, higienicznych, porządkowych, robienia zakupów w sklepie, podczas wyjść do kina, teatru, na koncert, wyjazdów z noclegiem.
Podczas grupowych zajęć pedagogicznych prowadzone są aktywności rozwijające kreatywność beneficjentów w trakcie zajęć plastycznych, technicznych czy muzycznych, które poprawiają motorykę małą i dużą, naśladownictwo, koordynację, percepcję, funkcje poznawcze. Poprzez szereg prac użyteczno - społecznych beneficjenci usprawnią samoobsługę, stając się bardziej niezależnymi w codziennym funkcjonowaniu.
Realizacja projektu jest odpowiedzią na ogromne potrzeby społeczne w zakresie zapewnienia rehabilitacji dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Pierwszy okres dofinansowania projektu ze środków PFRON: 01.04.2017-31.03.2018.

Informacje dotyczące rekrutacji do projektu można uzyskać w siedzibie Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu, ul. Szeroka 7 lub pod numerem tel. 033 8547759, 668463324.