Budowa Nowego Ośrodka

Wierzymy, że dobre rzeczy w których bierzemy czynny udział wracają podwójnie. Do nas wracają w wymiarze, którego nie jesteśmy w stanie określić liczbowo. Choć kryją się w nim kwoty, to wiemy, że dobro, które właśnie do nas wróciło jest bezcenne. 
Darowizny Holding Mangata, Grupy J5, TiM S.A. oraz dofinansowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwiły nam stworzenie miejsca do prowadzenia działalności na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Jesienią 2016r. rozpoczęła się budowa nowego budynku, w którym prowadzona będzie przez stowarzyszenie działalność charytatywna i rehabilitacyjna. 
Jesteśmy przykładem tego, iż wielkie rzeczy dzieją się też w małych miejscach. Cieszymy się, że działania stowarzyszenia spotkały się z uznaniem społecznej odpowiedzialności sektora businessu.