NeuroFlow

EuroFlow - Aktywny Trening Słuchowy ATS

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy ATS to interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego ( centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń.

Przeznaczony jest dla osób, które mają trudności w skupieniu uwagi, rozumieniu mowy w szumie i hałasie, w odbiorze dłuższych lub złożonych poleceń ustnych, w uczeniu się droga słuchową oraz tych, które chorowały na przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego lub miały przerośnięty migdałek gardłowy.

Wydłuża koncentrację uwagi i rozwija jej podzielność, poprawia pamięć słuchową, wspomaga rozwój mowy, prawidłowej artykulacji i melodii języka, pomaga w nauce czytania i pisania oraz przyswajania języków obcych, wzmacnia samoocenę i wpływa korzystnie na kontakty społeczne dziecka. Terapia dostosowana jest do wymagań i wieku dziecka.

Odbywa się on-line w domu pod nadzorem rodziców lub w gabinecie terapeuty. Poprzedzona jest diagnozą , którą przeprowadza provider metody korzystając z dostępu do platformy internetowej. Nasza placówka jest jednym z certyfikowanych ośrodków diagnostycznych Neuroflow. Firma APD Medical sponsoruje darmową terapię dla naszych 10 pacjentów.

Więcej informacji na www.neuroflow.pl