UM Ustroń

Urząd Miasta wspiera nas w ramach konkursów organizowanych dla organizacji pozarządowych.

W  roku 2016-ym są to:

  • Prowadzenie diagnostyki, edukacji, rehabilitacji terapii dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością
  • Prowadzenie Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ustroniu
  • Organizacja turnusu profilaktyczno-rehabilitacyjnego