"Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii"