O nas

Nasza historia rozpoczęła się w 1991r. i trwa nieprzerwalnie przez ponad 30 lat. Wtedy w naszym kraju nastąpiła zmiana ustrojowa. Ludzie zaczęli się zrzeszać, działać lokalnie i powoływać stowarzyszenia. W małym miasteczku na Podbeskidziu- Ustroniu znalazła się grupa osób, które postanowiły stworzyć przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością, ponieważ wtedy nie było jeszcze takich miejsc!

Dzięki aktywności lokalnych społeczników powstało Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi. Stowarzyszenie to stworzyło Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla dzieci, a potem Centrum Aktywności TON (Twórcze Odkrywanie Niezależności) dla dorosłych osób z niepełnosprawnością.

Przez wiele lat działalność naszych placówek organizowana była w budynku Przedszkola nr 6 w Ustroniu – Nierodzimiu. Dzięki wsparciu darczyńców oraz dofinansowaniu pozyskanemu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wybudowaliśmy nowy obiekt, w którym od 2018 r. mieści się siedziba stowarzyszenia oraz Ośrodka.

Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi jest organizacją pozarządową, non-profit, działającą w sferze pożytku publicznego. Przez trzydzieści lat realizujemy ten sam cel, czyli wsparcie dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.