Projekty

Realizujemy wraz z Funduszem Rodzinnym BTQ Projekt Zuza z myślą o dzieciach i młodzieży z niepełnosprawnością, które wychowują się w rodzinach zastępczych, adopcyjnych i placówkach opiekuńczych. Jest to dla nas wyjątkowa grupa osób, wymagająca szczególnej dbałości i troski. Wiemy, że kluczowym jest dla tych dzieci spotkać ludzi, którzy stworzą dla nich bezpieczną bazę, wyciągając pomocną dłoń. Wierzymy, że spotkanie to jest możliwością usprawniania, któremu powinna zawsze towarzyszyć autorefleksja, by stymulować, a nie ograniczać, by dawać prawo wyboru i go szanować.

Pomagamy:

  • dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością mieszkającym w rodzinie zastępczej, rodzinie adopcyjnej lub placówce opiekuńczej poprzez wsparcie finansowe działań, które poprawią ich jakość życia według indywidualnych potrzeb
  • umożliwiamy bezpłatny udział w szkoleniach profesjonalistom wspierającym dzieci w pieczy zastępczej, adopcji, placówkach opiekuńczych i instytucjach pomocowych, którzy w swojej pracy, będącej służbą drugiemu człowiekowi, chcą podnosić swoje zawodowe kompetencje
  • poprawiamy infrastrukturę i doposażamy rodziny zastępcze, adopcyjne, placówki opiekuńcze, w których mieszkają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością rozpatrując ich indywidualne potrzeby

Więcej informacji znajduje się na stronie www.projektzuza.pl


Ośrodek ponad granicami

Latem 2019-go roku oraz w lipca 2021-go roku nasi ośrodkowi terapeuci pojechali do sierocińca w Tanzanii. Dunia Ya Heri, czyli „Błogosławiona Ziemia”. Jest to niezwykłe miejsce, gdzie dom i edukację otrzymują afrykańskie dzieci, które nie mają opieki ze strony swoich biologicznych rodziców. Para europejczyków- Beata i Thomas, stworzyli dzięki hojności dobrych ludzi miejsce wyjątkowe. Zakupili ziemię i wybudowali sierociniec dla kilkudziesięciu dzieci.

Mogliśmy podzielić się z opiekunkami zatrudnionymi w sierocińcu, swoją wiedzą na temat pracy z małym dzieckiem i równocześnie uczyć się tego, jak niewiele potrzeba, by być szczęśliwym.